Day: July 9, 2021

เดลีเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเดลีเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การค้าโลก การยึดครอง และการล่าอาณานิคมมาหลายศตวรรษทำให้เดลีเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยจำนวนประชากร 26 ล้านคน เดลีจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นพิภพเล็ก ๆ ของอินเดีย โดยมีเครื่องตกแต่งจากวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีมากมายของประเทศ การค้าโลก การพิชิต และการล่าอาณานิคมมาหลายศตวรรษ

กล้ามเนื้อเก็บความจำตำแหน่งจากชีวิตของทารกในครรภ์กล้ามเนื้อเก็บความจำตำแหน่งจากชีวิตของทารกในครรภ์

กล้ามเนื้อและเซลล์ต้นกำเนิดที่มีหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อจะเก็บความทรงจำเกี่ยวกับตำแหน่งของตนในร่างกาย หน่วยความจำตำแหน่งนี้พบว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดงออกของคลัสเตอร์ยีน ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างร่างกายในช่วงชีวิตของทารกในครรภ์ การค้นพบนี้คาดว่าจะเป็นเบาะแสที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกการเกิดโรคของกล้ามเนื้อ ซึ่งตำแหน่งของความเปราะบางของกล้ามเนื้อจะแตกต่างกันไป

CENTRO ราชพฤกษ์-สวนผัก เริ่มต้น 7.99 ล้านบาทCENTRO ราชพฤกษ์-สวนผัก เริ่มต้น 7.99 ล้านบาท

CENTRO ราชพฤกษ์-สวนผัก เริ่มต้น 7.99 ล้านบาท ตั้งอยู่ในซอยเชื่อมจากถนนบางกรวย-จงถนอม ซึ่งจะเป็นที่ดินผืนใหญ่ของ AP มีโครงการใหม่ๆของ AP อยู่รอบๆหลายโครงการ สภาพแวดล้อมโดยรวมบนถนนเส้นนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเกือบทั้งหมด มีความเป็นชุมชนพอสมควรเพราะมีทั้งที่อยู่อาศัย, วัด, ร้านค้าริมทางและร้านสะดวกซื้อบ้างเป็นระยะๆ และความอุดมสมบูรณ์ในวงกว้างก็สะดวกพอสมควร สามารถไปห้างและ Community Mall ได้ ส่วนบรรยากาศรอบๆโครงการมีความเป็นส่วนตัว สงบเรียบร้อย เหมาะกับการอยู่อาศัยค่ะ